TIETOA TÄMÄN PÄIVÄN KULUTTAJASTA

Artikkeli 10.joulukuuta 2017

Etuovi.com kysyi 700 asunnonvaihtajalta heidän asunnon osto- ja myyntiprosessistaan

Tämän päivän kuluttaja on valveutunut ja tiedonjanoinen – yli puolet asunnonostajista seuraa asuntoilmoittelua vähintään 6 kuukauden ajan ja suurin osa hakee tietoa myytävistä asunnoista internetistä. Internet on kaikkein tärkein tietolähde eri ikäisille asunnonostajille.

Kun kuluttaja seuraa asuntoilmoittelua yli puoli vuotta ja jopa yli vuoden ajan, on kohtaamispisteitä eri kiinteistönvälitysyritysten ja niiden edustajien kanssa useita. Rakennatko itse mielikuvaa yrityksestäsi ja omasta asiantuntijuudestasi vai annatko sen rakentua?

Vastaajat: kaikki n=697

Muistathan, että tämän päivän ostaja voi olla huomisen toimeksiantaja. Panosta kohteen myynti-ilmoituksen rakentamiseen: kattavaan kohteen kuvaukseen, hyvälaatuisiin kuviin ja kohteen markkinointimateriaaleihin. Yrityksen asiantunteva ja laadukas ote kohteen markkinointiin rakentaa varmasti myös mielikuvaa, tunnettuutta ja luotettavuutta potentiaalisten toimeksiantajien ja ostajien silmissä.

Tutkimuksemme mukaan mukaan asunnon ostaneista 46% kokee virtuaaliesittelyt ja 45% kokee videot erittäin tai melko tärkeänä kohteen lisämarkkinointimateriaalina. Asuntovaihtoehtoja arvioidessa asunnonostajat kiinnittävät erityisesti huomiota hyviin liikenneyhteyksiin ja lähellä oleviin palveluihin. Kohteen kuvaustekstissä kannattaakin tuoda monipuolisesti esille myös asuinalueeseen liittyvää tietoa ja erityispiirteitä.

Rakenna mielikuvaa jatkuvasti arjessa

Mielikuva kiinteistönvälitysalan eri toimijoista rakentuu asunnonvaihtajien mielessä jatkuvasti – internet, ystävien ja sukulaisten suosittelut ja kokemusperäinen tieto ovat tärkeimpiä tietolähteitä kiinteistönvälittäjää valittaessa. Ammattilaisen käyttäminen ja helppous itselle ovat yleisimmät syyt käyttää välittäjää oman asunnon myynnissä ja kiinteistönvälittäjäksi valitaan usein ennestään tuttu henkilö.

Vastaajat: Kiinteistönvälittäjälle myytäväksi antaneet, n=216

Tutkimuksemme mukaan 50% kiinteistönvälittäjälle asuntonsa myyntiin antaneista ovat tunteneet välittäjän entuudestaan. Ota kaikki hyöty irti erilaisista kohtaamisista kuluttajien kanssa: hyödynnä, kontaktoi ja palvele näytöllä kävijät ja palvele täysimääräisesti myös ostajat. Asunnon ostajista noin puolet ovat myös potentiaalisia toimeksiantajia, koska heillä on samaan aikaan mietinnässä/käynnissä oman asunnon myynti.

Yrityksen tunnettuus ja luotettavuus vaikuttavat eniten kiinteistönvälitysyrityksen valintaan. Rakenna yrityksesi tunnettuutta johdonmukaisesti – arjen hyvin hoidetut kohtaamiset ja pitkäjänteinen näkyvyys kuluttajan suosimassa mediaympäristössä auttaa sinua siinä.


Artikkelin lähde: Asunnon osto- ja myyntiprosessitutkimus 2017, Kantar TNS Oy.

Etuovi.comin teettämä tutkimus, jossa haastateltiin 699 edellisen 6 kuukauden aikana omaan käyttöön asunnon ostanutta 18 vuotta täyttänyttä suomalaista. Kantar TNS Oy toteutti tutkimuksen tiedonkeruun puhelinhaastatteluina touko-kesäkuussa 2017.

Hyödynnä Etuovi.comin erilaiset mainosratkaisut

Kohtaa aktiiviset ostajat / myyjät ja kerää kontakteja

Ole läsnä ja kampanjoi tehokkaasti tietyllä aikavälillä

Tavoita ja koukuta yleisösi sisällöllä, joka jää elämään