Aineiston toimitusohjeet

Tiedostomuoto: GIF, JPG, PNG, HTML5 tai kolmannen osapuolen tagi.

Kaikkien aineistojen ja mahdollisten seurantapikseleiden tulee olla HTTPS-yhteensopivia.

Kohdentamattomista kampanjoista, joissa HTML5-aineisto jaellaan kolmannen osapuolen tagina, ei voida raportoida klikkeihin perustuvaa yleisödataa.

Aineiston toimituksen yhteydessä tulee ilmoittaa aina seuraavat tiedot:

 • Mainostaja
 • Kampanja-aika
 • URL-osoite
 • Materiaalin toimittajan yhteystiedot

Aineiston toimitusaika

Perusaineistot tulee toimittaa viimeistään 3 kokonaista arkipäivää ennen kampanjan alkua klo 12.00 mennessä (jpg-, gif-, tai png-aineistot ja kolmannen osapuolen tägimateriaalit).

Erikoisaineistot tulee toimittaa 5 kokonaista arkipäivää ennen kampanjan alkua klo 12.00 mennessä.

Yleinen ohjeistus videon ja äänen käyttämiseen mainonnassa

Mainoksessa voidaan käyttää ääntä. Ääni käynnistyy 0,5 sekunnin viiveellä, kun käyttäjä vie hiiren mainoksen päälle (mouseover) ja loppuu, kun käyttäjä vie hiiren pois mainoksen päältä. Mikäli mainoksen videossa on käytössä auto-play, tulee videon käynnistyä ilman ääntä. Käyttäjällä tulee olla mahdollisuus sulkea video.

Videomainonnan osalta suosittelemme käyttämään Alma Median standardoituja videoratkaisuja, joiden toimivuus on testattu. Mikäli videota halutaan käyttää muissa mainosmuodoissa, on toteutus tehtävä erillisten aineisto-ohjeiden mukaisesti.

  HTML5-aineistot

Teknologiat

 • Kevyiden kirjaston käyttäminen aineistoissa on sallittua
 • jQueryn käyttämistä ei suositella
 • Suurten fonttitiedostojen lataamista ulkoisesti ei suositella. Fonttitiedostojen koot on laskettava mukaan kilotavurajoihin. Fontin voi lisätä pakettiin vain, jos siihen on soveltuva lisenssi
 • Jos dataa haetaan ulkoisilta palvelimilta, tulee palvelimen kestää julkaisijan sivuston kävijämäärän aiheuttama kuorma
 • Aineiston toiminnallisuudessa on huomioitava yhteysvirheet
 • Aineiston vaikutus suorituskykyyn on huomioitava (CPU-kuormitus maksimissaan noin 20 %)
 • Kaikki ulkoinen data on ladattava HTTPS:n kautta

Vaaditut toiminnallisuudet

 • Kursorin on muututtava klikattavilla alueilla niin, että se indikoi selkeästi kyseessä olevan linkki
 • Linkkien on auettava uuteen välilehteen

Tiedostokoot


Ensilataus

 • On pyrittävä mahdollisimman pieneen ensilataukseen. Tämä voidaan toteuttaa optimoimalla kuvia ja tiedostoja sekä lataamalla raskaat tiedostot sivun latautumisen jälkeen
 • Aineistokoot ja niiden ensilatauksen kilotavurajat löytyvät alta

Pikselikoko   Maksimikilotavuraja ensilataukselle
160x600   100 KB
300x250   100 KB
468x400   100 KB
980x120   100 KB
980x400   200 KB
1920x1200 (tapetti)   300 KB

Lazy load / Polite load

 • Tarkoittaa tiedostojen lataamista aineistoon vasta, kun sivusto on latautunut
 • Tätä tulee käyttää, jos aineisto ei mahdu kilotavurajoihin. Ensilatauksen on kuitenkin aina mahduttava kilotavurajaan
 • Vaikka ensilatauksen jälkeen aineistoon voidaan ladata lisää dataa, on kuitenkin vältettävä turhia latauksia

Linkitykset

 • Linkitykset tulee toteuttaa aineistoon window.open(url, ...) -komennolla tai normaaleina <a>-tageina
 • Aineiston linkitysosoite on ilmoitettava aineiston toimituksen yhteydessä
 • Klikkejä ei mahdollisesti saada rekisteröityä kaikissa aineistoissa, esimerkiksi jos klikattavat alueet luodaan dynaamisesti

Aineiston toimitus

 • Aineistotoimituksen yhteydessä on ilmoitettava selaimet, joilla aineisto ei toimi
 • HTML5-aineistot tulee toimittaa:
  • zip-tiedostona, joka sisältää kaikki aineiston käyttämät tiedostot. index.html tulee sijaita zip-tiedoston juuressa
  • kolmannen osapuolen täginä
 • Tägin takaa ajettavien HTML5-aineistojen tulee myös noudattaa tätä ohjeistusta
 • Mainoksen sisältö näytetään iframen sisällä

Lisätietoja

  Videomainonta

Videoparaati


Kun Alma Media tekee videon teknisen toteutuksen ja hostaa videon

 • Alma tarjoaa videon asiakkaalle avaimet käteen -toteutuksena. Pakettiin kuuluu videon hostaus, tekninen toteutus sekä videon konvertointi oikeaan muotoon.
 • Videoparaati koostuu seuraavista osista:
  • Taustakuva
  • Aloituskuva, jota klikkaamalla käyttäjä käynnistää videon
  • Video
  • Videon jälkeinen kuva (ei pakollinen, mutta erittäin suositeltava)
 • Video on sijoitettu paraatin oikeaan laitaan.
 • Kampanjaraportille saadaan tiedot videon käytöstä (play, pause, ended)
 • Videoparaatiin saa halutessaan impressioseurannan, klikkiseurannan ja huomioarvotutkimuksen
 • Taustakuva ja videon jälkeinen kuva voidaan linkittää eri osoitteisiin
  Esimerkki nähtävissä Iltalehdessä. http://www.iltalehti.fi/?adDemoVideoparaati

Tekniset tiedot

 • Videoparaatin mitat: 980 x 400 px
 • Kuvat JPEG, GIF tai PNG
 • Taustakuva 980 x 400 px
 • Aloituskuva 640 x 360 px (Play-nappi tulee automaattisesti aloituskuvaan)
 • Videon jälkeinen kuva 640 x 360 px
 • Kuvien yhteenlaskettu kilotavuraja: 80 kt
 • Videoksi käyvät lähes kaikki sähköisessä muodossa ja/tai ladattavissa olevat videot (ei kuitenkaan Youtube-linkit). Esimerkiksi mainosfilmit käyvät hyvin.

Video

 • Koko: 640 x 360 px
 • MP4, maks. 3 MB, maks. 1 min, videokoodekki H.264 ja audiokoodekki AAC
 • Tarvittaessa käännämme videon oikeaan muotoon

Toimitettavat aineistot

 • Mainostaja toimittaa videon, taustakuvan, videotilakuvan ja tiedon halutaanko taustakuva klikattavaksi ( + kohde-URL)
 • Alma tarjoaa videon hostauspalvelun videoparaatia varten

Yleiset toimivuudet

 • Videosta ei saada klikattavaa, taustakuvasta ja videon jälkeisestä kuvasta voidaan sen sijaan linkittää eri osoitteisiin
 • Videosoittimen painikkeiden ulkonäössä on selainkohtaisia erityispiirteitä

Videoparaati


Kun asiakas tekee videon teknisen toteutuksen ja hostaa videon

 • Mainoksen aineiston pitää sijaita kuorman kestävällä palvelimella
 • Videotiedostossa pitää olla moov-osa tiedoston alussa (progressive download)
 • Mikäli videossa on käytössä auto-play, täytyy videon käynnistyä ilman ääntä. Huomioi polite load videon lataamisessa.
 • Videoparaatin mitat: 980 x 400 px
 • Kuvien yhteenlaskettu kilotavuraja: 80 kt
 • MP4, maks. 3 MB, maks. 1 min, videokoodekki H.264 ja audiokoodekki AAC
 • Mikäli aineisto ei toimi jollakin selaimella tai käyttöjärjestelmällä, on tästä ilmoitettava varausta tehtäessä

Mobiiliparaati

 • Mainoksen koko: 600 x 600 pikseliä. Kolmannen osapuolen tagin kautta ajettavien aineistojen tulee olla 300 x 300 pikseliä
 • Formaatti: PNG, JPEG, GIF, kolmannen osapuolen tagi, max 60 kt
 • Mainokseen voidaan asettaa jokin seuraavista ominaisuuksista asiakkaan toiveesta:
  • linkki www- tai mobiilisivuille
  • linkki videoon
  • linkki sovellusta
  • linkki puhelinsoittoon (ei toimi Windows-puhelimissa)
  • linkki yhteystiedon tallentamiseen
  • linkki tekstiviestin lähettämiseen
  • linkki passbook-kuponkiin (click-to-calender, click-to-call, click-to-sms, click-to-video, click-to-appstore, click-to-contact, online-video)

HUOM! Mobiilin mainosaineistossa ei voida käyttää document.writea.

Mobiilin Rich Media -toteutusten aineisto-ohjeet

Lataa ohjeet tästä >

  Aineiston vaihtaminen

Kampanja-aikana aineiston voi halutessaan vaihtaa kerran viikossa per mainospaikka. Vaihtoaineiston toimitus on aineistoaikataulun mukaisesti ennen bannerin julkaisua.

  Virheellinen aineisto

Jos aineistoa ei toimiteta teknisten ohjeiden mukaisesti tehtynä tai jokin aineistoon liittyvä tieto puuttuu, palautamme materiaalin ensisijaisesti toimittajalle. Etuovi.com ei vastaa aineiston virheellisyydestä johtuvasta aineiston käsittelyn ja kampanjan alun mahdollisesta myöhästymisestä. Erikseen sovitusta aineiston teknisestä toimimattomuudesta aiheutuvasta lisätyöstä veloitamme tuntilaskutuksella 100 eur / h + alv. Minimilaskutusaika on yksi tunti.

Lisätietoja internet-aineiston toimittamisesta

Mainonnanhallinta
Puhelin: 010 665 2992
Email: digimainonta@almamedia.fi

Mainosmuodot

Digietusivu

Pikselikoko: 600x700px (desktopissa mahdollinen myös koko 956x586px)
Tiedostokoko: max. 150 kt
Tiedostomuoto: PNG, JPG, GIF

Paraatipaikka

Pikselikoko: 980x400
Tiedostokoko: max. 80 kt
Tiedostomuoto: HTML5, JPG, GIF,
3. osapuolen tägi

Panorama

Pikselikoko: 980x120
Tiedostokoko: max. 40 kt
Tiedostomuoto: HTML5, JPG, GIF,
3. osapuolen tägi

Pidennetty suurtaulu

Pikselikoko: 160x600
Tiedostokoko: max. 40 kt
Tiedostomuoto: HTML5, JPG, GIF

Boksi

Pikselikoko: 300x250
Tiedostokoko: max. 40 kt
Tiedostomuoto: HTML5, JPG, GIF,
3. osapuolen tägi

Jättiboksi

Pikselikoko: 468x400
Tiedostokoko: max. 40 kt
Tiedostomuoto: HTML5, JPG, GIF,
3. osapuolen tägi
Huom! Mainoskatkon yhteydessä jättiboksi ei saa olla klikattava

Megaboksi

Pikselikoko: 600x250
Tiedostokoko: max. 50 kt
Tiedostomuoto: HTML5, JPG, GIF,
3. osapuolen tägi

Tekstilinkki/välimainos

Logon pikselikoko: 140x50
Merkkimäärä: max. 100 merkkiä/rivi (2 riviä)
reunus tai taustaväri (suositus harmaa, muut värit ilmoitetaan heksakoodina)

Välimainospanorama

Pikselikoko: 980x120
Tiedostokoko: max. 40kt
Tiedostomuoto: HTML5, JPG, GIF, 3. osapuolen tägi
1. mainos näytetään viiden kohteen jälkeen

Mobiilimainokset

Paraati 600x600px, max. 60kt
Panorama 600x300px, max. 40kt

Paraati + tapetti

Koko: 1920x1200px (suositus)
Aineisto: max 300kt
Lataa ohje tästä

Tapetti (kohdesivu)

Lataa ohje tästä

Uudistuvan Etuovi.comin brändinäkyvyyselementtien aineisto-ohje

Lataa ohje tästä